Otisk

TIRÁŽ

Informační centrum Bavorsko – Čechy Plzeň

Náměstí Republiky 131/17

301 00 Plzeň

T +420 720 983 682
info.plzen@bavorskelesy.cz

Otevírací doba:
Pondělí až pátek od 9:00 do 17.00 hod

Informační centrum Bavorsko – Čechy České Budějovice

Karla IV. 416/14
370 01 České Budějovice

T +420 724 888 069
info.cb@bavorskelesy.cz

Otevírací doba:
Pondělí až pátek od 9:00 do 17.00 hod

Vedoucí organizační složky

Simona Fink

Infocentrum v Českých BudějovicíchRegistrace: Krajský soud v Českých Budějovicích

Spisová značka: A 9665 

IČO: 28101049

DIČ:  CZ683108620

Infocentrum v PlzniRegistrace: Krajský soud v Plzni

Spisová značka: A 24309

IČO: 28050878
DIČ:  CZ683108620

DESIGN & REALIZACE

Rozložení a koncepce
teamElgato | reklamní kancelář

technická realizace
danubius GmbH | online agentura

Fotografie: archiv partnerů

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Ručení za obsahy

Vytvoření obsahů na našich stránkách byla věnována maximální pozornost. Správnost, úplnost a aktuálnost všech obsahů nicméně nemůžeme zaručit.

Jako poskytovatelé služeb jsme podle § 7 odst.1 TMG (mediální zákon) zodpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme ovšem povinni sledovat zprostředkované nebo uložené cizí informace ani pátrat po tom, zda tyto nepoukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat informace zůstává na  základě zákona nedotčena. Příslušné ručení je však možné až od časového okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V případě takového zjištění budou příslušné obsahy neprodleně odstraněny.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít záruku. Za obsahy prolinkovaných stránek je vždy zodpovědný jejich poskytovatel nebo provozovatel. Prolinkované stránky byly v okamžiku jejich spuštění prověřeny z hlediska případného porušení práva. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku prolinkování zjištěny. Permanentní obsahová kontrola prolinkovaných stránek však není bez konkrétní indicie na porušení práva možná. V případě upozornění na porušení práva budou takovéto linky okamžitě odstraněny.

Autorské právo

Obsahy na těchto stránkách vytvořené jejich provozovatelem podléhají německému autorskému právu. Jejich rozmnožování, další zpracování, rozšiřování a jakékoli jejich využití mimo rámec autorského práva podléhá písemnému souhlasu příslušného autora nebo provozovatele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze k soukromým a nikoli komerčním účelům. Jestliže obsahy na těchto stránkách nebyly vytvořeny provozovatelem, pak musí být respektována autorská práva třetích osob. Obsahy třetích osob budou jako takové označeny. Jestliže by se i přesto objevilo podezření na porušení autorského práva, pak prosíme o neprodlené upozornění na tuto skutečnost. Při zjištění porušení právních předpisů budou příslušné obsahy neprodleně odstraněny.