Ochrana Dat

Zachování diskrétnosti a nedotknutelnosti při zpracování Vašich osobních údajů je naší prioritou. Jestliže nám předáte svoje kontaktní data, pak budou tyto údaje zpracovány a využívány v souladu se zákonnými ustanoveními na ochranu dat a bez Vašeho souhlasu nebudou předávány třetím osobám. Jestliže v průběhu této nabídky spustíte stránky a soubory a zároveň budete vyzváni ke vložení dat o sobě, pak bychom chtěli upozornit na to, že tento přenos se děje nechráněný prostřednictvím internetu a data tak mohou být přečtena nebo dokonce zfalšována nepovolanými osobami.

Toto prohlášení o ochraně dat se nevztahuje na obsahy jiných webových stránek, na které se můžete dostat prostřednictvím linků. Za tyto obsahy nepřejímáme žádnou zodpovědnost.

Shromažďujeme, zpracováváme a užíváme Vámi poskytnutá osobní data pouze k Vámi schváleným účelům (např. vytvoření nabídky, zasílání informačních brožur nebo elektronických newsletterů ap.), případně k vytvoření smlouvy na zjišťování dat jako např. telefonický průzkum spokojenosti.

Prosím rozhodněte se sami! 

Můžete si vybrat:

(A) Předáte nám souhlas k dalšímu užití Vašich dat, tak abyste i v budoucnu byli informováni o aktuálním dění, tzn. např. mohli být pozváni na různé akce. (B) Nebo souhlasíte s tím, že Vás budeme kontaktovat výhradně v souvislosti s vyřízením Vaší aktuální poptávky.

(A) Souhlas se zpracováním dat k dalším účelům

Souhlasím s tím, že Informační centrum Bavorsko – Čechy bude zpracovávat a užívat moje osobní data výhradně za účelem informování zákazníka (např. pozvánky na akce, zasílání elektronických newsletterů a turistických informací, zasílání zákaznických magazínů). Souhlasím s tím, že mohu být za tímto účelem kontaktován(a) nebo osloven(a) prostřednictvím pošty, telefonu nebo e-mailu. Jestliže budu chtít být z některých komunikačních kanálů vyloučen(a), pak tuto skutečnost sdělím v části „Vaše žádosti“.

(B)  Souhlas se zpracováním dat v souvislosti s vyřízením aktuální poptávky

Souhlasím s tím, že Informační centrum Bavorsko – Čechy bude zpracovávat a užívat moje osobní data k vyřízení mé aktuální poptávky (např. pozvánky na akce, zasílání elektronických newsletterů a informací, zasílání zákaznických magazínů). Souhlasím s tím, že mohu být za tímto účelem kontaktován(a) nebo osloven(a) prostřednictvím pošty, telefonu nebo e-mailu. Jestliže budu chtít být z některých komunikačních kanálů vyloučen(a), pak tuto skutečnost oznámím.

Na e-mailových adresách info.cb@bavorskelesy.cz a info.plzen@bavorskelesy.cz nebo telefonních číslech +420 387 202 598 a +420 377 322 145 mohu kdykoli obdržet informace o svých osobních datech, uložených u společnosti Informační centrum Bavorsko – Čechy. Kromě toho mohu kdykoli požadovat jejich opravu, vymazání nebo zablokování. Jestliže budu mít v budoucnu výhrady k uložení, zpracování a užití svých dat, mohu svůj souhlas u společnosti Pullman Camping na výše uvedené e-mailové adrese kdykoli a bez udání důvodu odvolat. Odvolání souhlasu se děje písemnou formou, buď e-mailemn nebo poštou na adrese:

Informační centrum Bavorsko – Čechy,

pobočka České Budějovice: Karla IV. 416/14, 370 01 České Budějovice

pobočka Plzeň: Martinská 303/9, 301 00 Plzeň

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, tzn. nástroj webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho užívání webových stránek. Informace získané prostřednictvím Cookies o Vašem užívání těchto webových stránek se přenášejí a ukládají na server Google v USA.

V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách se však nejprve Vaše IP adresa od Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států v rámci dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server v USA přenáší plná IP adresa a tam je teprve krácena. Anonymizace IP je na těchto webových stránkách aktivní. V pověření provozovatele stránek bude Google tuto informaci používat k vyhodnocení Vašeho užití webových stránek, k sestavení hlášení provozovateli o aktivitách na webových stránkách a dalších službách spojených s jejich užíváním.

IP adresa přenesená v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče není dávána do souvislosti s jinými daty na Googlu. Ukládání Cookies můžete odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče zabránit; upozorňujeme Vás ale na to, že v takovém případě nemusí být webové stránky v plném rozsahu funkční. Můžete také zabránit evidenci dat získaných prostřednictvím Cookies (včetně Vaší IP adresy) na Googlu a stejně tak jejich zpracování, jestliže si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a nainstalujete pluginy prohlížeče.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Social Plugins

Naše internetové stránky používají Social Plugins („Plugins“) – zásuvné moduly –  sociální sítě facebook.com, která je provozována Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy (zásuvné moduly) jsou rozeznatelné na jednom z facebookových log (bílé „f“ na modré kachli nebo znak „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled Facebook Social Plugins naleznete zde: developers.facebook.com/plugins.

estliže spustíte naše internetové stránky, které takový doplněk (zásuvný modul) obsahují, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu  (pluginu) se z Facebooku přímo přenáší na Váš prohlížeč a jeho prostřednictvím je propojen s internetovými stránkami. Nemáme žádný vliv na objem dat, která Facebook pomocí tohoto zásuvného modulu (pluginu) shromáždí a informujeme Vás proto podle stupně našich znalostí:

Prostřednictvím zásuvných modulů (pluginů) obdrží Facebook informaci, že jste otevřeli odpovídající stránku na našem webu. Jestliže jste na Facebooku přihlášeni, může Facebook Vaši návštěvu zařadit na Vaše facebookové konto. Jestliže jste v interakci se zásuvnými moduly (pluginy), např. používáte tlačítko „Like“ nebo napíšete komentář, pak se odpovídající informace dostává protřednictvím Vašeho prohlížeče na Facebook a tam je ukládána. I když nejste uživatelem Facebooku, přesto existuje možnost, že Facebook Vaši IP adresu zaregistruje a uloží.

Účel a objem shromažďovaných dat a jejich další zpracování a užití prostřednictvím Facebooku stejně jako s tím související právní předpisy na ochranu Vaší soukromé sféry naleznete zde: www.facebook.com/policy.php.

Jestliže jste uživateli Facebooku a nepřejete si, aby Facebook shromažďoval data o Vaší návštěvě na našich webových stránkách a propojil je s členskými daty, pak se musíte před návštěvou našich internetových stránek na Facebooku odhlásit.

Podobně je možné “Facebook-Social-Plugins” pomocí Add-ons (doplňků) pro Váš prohlížeč zablokovat, například pomocí „Facebook Blocker“.