Příhraniční slavnosti Grenzlandfest ve Zwieselu

23.05.2024 ·

13. – 21. července 2024

Zwieselské Příhraniční slavnosti patří k nejtradičnějším lidovým slavnostem regionu a představují zlatý hřeb v kalendáři akcí Zwieselu, města skla. Při devítidenních slavnostech našly své pevné místo např. Den mládeže, Den obcí nebo Česko-bavorský den. Závěr slavností korunuje o druhé neděli velkolepý ohňostroj.

 Bohatý program nabízí také jízdy zručnosti pivovarských spřežení a Mezinárodní setkání autoveteránů.